Tekstvak:
Tekstvak: samenwerking
Tekstvak: OR
Tekstvak: verkeersouders
Tekstvak: klassenouders
Tekstvak: MR
Tekstvak: De ouderraad
  
De school heeft een zeer actieve ouderraad. Deze helpt actief mee met het organiseren van allerlei activiteiten. 
De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders tijdens de jaarvergadering voor een termijn van drie jaar. De taken worden onderling verdeeld. De werkzaamheden vinden plaats in nauwe samenspraak met het team. Verder zijn de taken vastgelegd in het reglement van de ouderraad. 
Ook andere ouders helpen intensief bij diverse schoolse activiteiten zoals het werken met de computer, decoratie enz. 
Tekstvak: De ouderraadsleden zijn:

Rokien Schenkeveld   (voorzitter)
Suzan Plazier        (penningmeester)
Sandra van der Burg   (secretaris) 
Hetty Prins
Marlene van den Berg
Natascha van der Vis
Marline van Oosten
Willem Rodenburg
Patrick de Ruiter
Fabienne den Heijer

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u bij één van de ouderraadsleden terecht.
ouderraad@cbshettalent.nl


Tekstvak: Tekstvak: home
Tekstvak: het talent
Tekstvak: actueel
Tekstvak: kinderen
Tekstvak: algemeen
Tekstvak: ouders
Tekstvak: foto’s
Tekstvak: contact