Tekstvak:
Tekstvak: Medezeggenschapsraad

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De MR van basisscholen bestaat uit twee geledingen; een vertegenwoordiging van de ouders en een vertegenwoordiging van de leerkrachten. De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. Bijvoorbeeld: de besteding van het geld, het kiezen van methodes en verschillende beleidsplannen. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht. 
Als ouder kunt u zich verkiesbaar stellen voor de MR. Via de MR kunt u uw stem laten horen en meedenken over de gang van zaken op school. Neem daarom bij vragen over MR-zaken contact op met degenen die de ouders vertegenwoordigen in de medezeggen-schapsraad. 
Tekstvak: De MR-leden zijn:

Namens de ouders: 
Marco Zuidam (voorzitter)
Paul van den Berg
Arjan Mulder
Linda van der SteenhovenNamens het team: 
Evke van Schelt
Mariska vd Burg
Jolanda Dumaij


Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u bij één van de ouderraadsleden terecht. 
m.r@cbshettalent.nl
Tekstvak:  samenwerking
Tekstvak:  OR
Tekstvak:  verkeersouders
Tekstvak:  klassenouders
Tekstvak:  MR
Tekstvak: Tekstvak: home
Tekstvak: het talent
Tekstvak: actueel
Tekstvak: kinderen
Tekstvak: algemeen
Tekstvak: ouders
Tekstvak: foto’s
Tekstvak: contact